Facebook

Delta på turnering

Til deg som skal delta på turnering for første gang

Oversikt over alle turneringer ligger på Badmintonportalen, under terminlista. I tillegg vil alle aktuelle turneringer bli lagt ut på hjemmesiden.

Hvordan melder jeg meg på en turnering?

Robin Kruksve (telefon 902 92 778) og Ole Even Kruksve (telefon 954 77 663) er ansvarlig for påmeldinger. Ta kontakt med en av dem, så ordner de med påmelding. Meld deg på så tidlig som mulig, ikke vent til siste kveld før fristen går ut!

Hva skjer etter at du har meldt deg på?

En til to uker før turneringen kommer trekningen. Der finner du kampoppsett med tidspunkter. Trekningen ligger på Badmintonportalen, under terminlista.

Hvordan spilles en turnering?

Turneringer spilles enten som cup eller det arrangeres puljespill. Cupskjemaet er enklest å forstå: taper du den første kampen, er du ikke med lenger. Det finnes noen varianter av cupspill hvor du går videre selv om du taper første kamp, men det er ikke så vanlig. Når det arrangeres puljespill, skal alle i puljen spille mot hverandre. Hvis det er flere puljer, går vinneren av hver pulje videre til et sluttspill, og noen ganger går nummer to i puljen videre også. Puljeskjemaene er ikke like enkle å lese, så hvis du er i tvil må du spørre noen som kan det.

Klasser

Det spilles i ulike klasser inndelt etter max-alder og ferdighetsnivå. I aldersbestemte klasser skjer inndelingen i to års intervaller.
U9, U 11, U 13, U15, U17, U19.
Du kan for eksempel spille i U11 til og med 1.juli det året du fyller 11 år.
Klassene heter A eller B (for eksempel U11A og U11B). B-klassen er det som tidligere het nybegynnerklassen.

Seniorklassene inndeles i A-B-C-D, hvor A er best, D er for nybegynnere. I større mesterskap kan det også være egen eliteklasse. (E)

Oppmøte

Du skal møte opp minst en halv time før kampen din er satt opp på tidsskjemaet. Dette fordi kampen kan bli satt i gang tidligere enn annonsert. Årsaken til det er at vi aldri vet hvor lenge en kamp varer, og tidsskjemaene er satt opp med en halv time til hver kamp. Dette er et gjennomsnitt som vanligvis er nok, men noen ganger varer kampene mye lengre eller kortere. For å utnytte banene best mulig, blir altså kampene satt i gang fortløpende.

Startkontingent

Alle som deltar på turnering må betale startkontingent. Klubben dekker startkontingent for medlemmene i vår egen turnering "Fosentreffen", samt for deltakelse i KM.Alle andre turneringer må spillerne betale selv. Startkontingent faktureres til klubben i etterkant av turneringen. Klubben viderefakturerer dette til deltakerne cirka 2 ganger pr. år (vår og høst).

Baller

Deltakerne holder baller selv. I nybegynnerklassene (U9 /U11) spilles det med plastballer. For hver turnering oppgis det hvilke baller det skal spilles med, og når det gjelder plastballer er det nesten alltid Yonex Mavis 350 som selges. I øvrige klasser spiller vi med fjærballer.
Vi selger ballrør i hallen. Hvis du har glemt å ta med rør, får du også kjøpt dette på turnering.

Antrekk

De fleste spiller i shorts og t-skjorte. Vi ønsker at våre medlemmer skal spille i klubbskjorte på turneringer. Klubben låner ut skjorter til spillere. Gi beskjed til en av trenerne, så formidler de videre kontakt. Det er viktig med gode innendørssko med lyse såler!

I hallen

Oppvarming
Det er viktig å varme opp godt før kamp. Det er ofte liten plass til oppvarming i hallene, men noe plass er det alltids. Det er ofte vanskelig å få varmet opp på banene da tidsskjemaet er stramt og kampene går i ett. Oppvarming må da skje andre steder, og det blir det ofte opplyst om.

Mat og drikke
Ta med en matpakke og drikke, tida kan bli lang i hallen. De fleste steder har de også en kiosk, men det er viktig å få spist ordentlig mat og ikke bare kaker og brus.
HUSK Å TA MED VANNFLASKE TIL KAMPENE!

Når du ikke spiller
Det er forstyrrende når folk løper mellom banene og sitter langs sidelinja. Når du ikke spiller skal du derfor oppholde deg på tribunen, og ikke mellom banene hvor det vanligvis er trangt.

Dømming

Det er bare i store turneringer og mesterskap vi bruker dommere. I lokale turneringer dømmer deltakerne selv, dvs. de har ansvar for sin del av banen. Det vil stort sett si å avgjøre om ballen er innenfor eller utenfor banen. Dette er ikke alltid lett når man begynner å bli sliten, og noen ganger er det rett og slett vanskelig å se. Hvis du er veldig usikker, så spiller vi ballen på nytt. Vær ærlig, men ikke gi motstanderen noen fordeler ved å gi etter hvis de krangler om dette. Det skjer dessverre, og hvis det blir et problem med juks på linjene eller usportslig oppførsel, bør man tilkalle en av lederne som kan være dommer i resten av kampen.

Normalt er det et system hvor enten vinner eller taper i forrige kamp har ansvar for poengtellingen i den neste kampen på den samme banen. De aller yngste (nybegynnere) slipper dette, da det kan være litt vanskelig å holde styr på poengene. Det vil da være eldre spillere eller foreldre som overtar denne oppgaven.
Vi snakker om sportslig opptreden på forhånd, og ingen tjener på juks i lengden. Dette ser vi alvorlig på!

Premiering

Noen turneringer har deltakerpremier til alle i nybegynnerklassene.
Ellers skjer premiering etter litt ulike regler. Det vanligste er:
1-4 deltakere: 1 premie
5-8 deltakere: 2 premier
9 deltakere eller flere: 3 premier (spilles det cup er det da delt 3. plass)

Noen avvikler premieutdeling så snart finalen i hver klasse er ferdig, andre har en samlet premieutdeling til slutt.

Hvis du ikke kan delta selv om du er påmeldt

Hvis du blir syk eller på andre måter forhindret fra å delta, så gi oss beskjed så fort som mulig. Det påvirker kampskjema for både motstanderen din og arrangøren. Gi beskjed så tidlig som mulig, så kanskje en annen kan ta plassen din.


(Mye av det som er skrevet under turnering er kopiert fra Trondheim BK sin hjemmeside, etter avtale med Mona Vanvikmyr.)


_____________________________________